Toimintasuunnitelma 2013-2015

SUKUSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015
SUKUSEURAN HALLITUS HUOLEHTII SEURAAVIEN TEHTÄVIEN TOTEUTUMISESTA:
• Pitää yhteyttä sukuseuran jäseniin mm. Sukuseuran Uutisten avulla
• Huolehtii vuoden 2013 vuosikokouksen edellyttämistä tehtävistä
• Järjestää mahdollisuuksiensa mukaan vuosittain sukulaistapaamisia
• Kehittää uusia yhteistoimintamuotoja sukulaisten kesken
• Tarkastelee vuoden 2013 sukulaistapaamisen onnistumista ja muutostarpeita
• Päivittää sukuseuran kotisivua ja selvittää nykyisen kotisivun uusimistarpeen
• Pitää sukuseuran jäsenluetteloa
• Huolehtii vuoden 2016 vuosikokouksen järjestämisestä
• Tukee mahdollisuuksiensa mukaan sukututkimusta ja sitä suorittavia henkilöitä
• Tukee mahdollisuuksiensa mukaan suvusta tehtävää julkaisutoimintaa
• Huolehtii muista sääntöjen edellyttämistä tehtävistä