Toimintakertomus 2017

KATTELUKSEN SUKUSEURA RY.
SUKUSEURAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

Sukuseuran hallitus on kokoontunut kertomusvuonna kolme kertaa.
Sukuseuran jäsenmäärä 31.12.2017 oli 179 henkilöä ja vuotta aikaisemmin 207 henkilöä.
Sukuseuran sukukokous oli pidetty 30.7.2016 Koskella Tl.
Tällöin oli hyväksytty edellisen kolmivuotiskauden toiminta ja tilinpäätökset, valittu sukuseuran hallituksen jäsenet ja asetettu sukuseuran tavoitteet seuraavalle kolmivuotiskaudelle vv. 2016-2018.
Hallitus järjesti tämänvuotisen kesätapahtuman 8.7.2017 Someron Pitkäjärven Kolatun Juustolassa. Tapahtumaan osallistui 34 henkilöä. Toiseen, samana päivänä olleeseen tapahtumaan, ”Ol´ hollill´”, Mäkelän traktorimuseolla kukin osallistui sen jälkeen omatoimisesti.
Taloudellinen tilanne on ollut kertomusvuotena hyvä.
Sukuseuran kirjanpidon ja tilinpäätöksen hoitajana toimii Eveliina Salminen ja toiminnantarkastajana Tarja Kurki.
Sukuseuran kotisivujen ylläpidosta huolehtii Miika Mikkola.
Sukuseuran uutislehti, Uutisvakka, postitettiin jäsenille toukokuun lopussa.
Hallitus valmistelee ensi vuonna pidettävää sukulaisjuhlaa, joka on sovittu toteutettavaksi viiden vuoden välein.
Jäsenmäärän kehityksessä on todettava alenevan trendin jatkuminen. Väheneminen edellisvuoteen verrattuna on 28 henkilöä. Ensimmäisen kerran jäsenmäärä jää alle kahdensadan henkilön.

Hämeenlinna 24.2.2018
Viljo Rantanen, sihteeri